Artykuł sponsorowany

Najważniejsze funkcje oświetlenia awaryjnego

Najważniejsze funkcje oświetlenia awaryjnego

Oświetlenie awaryjne to niezbędny element każdego budynku, zarówno mieszkalnego, jak i użyteczności publicznej. Jego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom obiektu w przypadku awarii zasilania, pożaru czy innych sytuacji kryzysowych. Właściwe oświetlenie awaryjne może uratować życie, dlatego warto poznać jego najważniejsze funkcje.

Jaką rolę spełnia oświetlenie awaryjne?

1. Zapewnienie widoczności w przypadku awarii zasilania

Główną funkcją oświetlenia awaryjnego jest utrzymanie widoczności w pomieszczeniach oraz na drogach ewakuacyjnych w przypadku nagłego zaniku zasilania. Dzięki temu osoby przebywające w budynku mogą bezpiecznie opuścić zagrożony obszar, unikając paniki i potencjalnych obrażeń. 

2. Wskazanie drogi ewakuacji

Oświetlenie awaryjne pełni również funkcję wskazania drogi ewakuacji. W tym celu stosuje się specjalne znaki świetlne, takie jak np. strzałki czy piktogramy przedstawiające sylwetkę człowieka wychodzącego przez drzwi. Te elementy oświetlenia awaryjnego powinny być umieszczone w strategicznych miejscach, takich jak przy wyjściach, schodach czy korytarzach, aby w razie potrzeby ułatwić użytkownikom budynku szybką i sprawną ewakuację.

3. Ochrona przed pożarem

Oświetlenie awaryjne może również wspomagać działania przeciwpożarowe, zwłaszcza w obiektach o podwyższonym ryzyku wystąpienia pożaru. W takich przypadkach stosuje się specjalne systemy oświetlenia awaryjnego z funkcją przeciwdymną, które pozwalają na lepszą widoczność w dymie oraz ułatwiają lokalizację źródła pożaru. 

4. Wsparcie dla służb ratowniczych

W sytuacjach kryzysowych kluczowe jest szybkie działanie służb ratowniczych, takich jak straż pożarna czy pogotowie. Oświetlenie awaryjne może ułatwić im orientację w budynku oraz szybsze dotarcie do osób potrzebujących pomocy. W tym celu warto zastosować specjalne systemy oświetlenia awaryjnego z funkcją komunikacji z służbami ratowniczymi, które umożliwiają przekazywanie informacji o stanie budynku oraz ewentualnych zagrożeniach.

5. Ograniczenie strat materialnych

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, oświetlenie awaryjne może również przyczynić się do ograniczenia strat materialnych. W przypadku awarii zasilania czy pożaru, właściwe oświetlenie pozwala na szybsze zlokalizowanie problemu oraz podjęcie działań mających na celu jego usunięcie. Dzięki temu można uniknąć większych zniszczeń oraz strat finansowych związanych z remontem czy wymianą uszkodzonego sprzętu.