Artykuł sponsorowany

Do czego służą płytki Petriego?

Do czego służą płytki Petriego?

Płytki Petriego to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w laboratoriach biologicznych na całym świecie, również w Polsce. Zostały wynalezione przez niemieckiego bakteriologa Juliusa Richarda Petriego w 1887 roku. Ich głównym zadaniem jest hodowla mikroorganizmów, jednak mają też wiele innych zastosowań.

Hodowla mikroorganizmów

Pierwszym i najważniejszym zastosowaniem płytek Petriego jest hodowla mikroorganizmów, takich jak bakterie, grzyby czy drożdże. Płytki te są idealne do tego celu ze względu na swoją prostą konstrukcję, która składa się z dwóch części - spodu i wieka. Spód płytki jest wypełniany odpowiednim podłożem, na którym rosną mikroorganizmy, np. agarowym czy żelatynowym, natomiast wieko chroni przed zanieczyszczeniem hodowli. Dzięki temu naukowcy mogą kontrolować warunki hodowli, obserwować wzrost i rozmnażanie mikroorganizmów oraz analizować ich właściwości.

Badanie antybiotyków i leków

Płytki Petriego są również wykorzystywane do badania działania antybiotyków oraz innych leków na mikroorganizmy. Na podłożu hodowlanym umieszcza się kolonie bakterii, a następnie dodaje się różne substancje, takie jak antybiotyki czy leki przeciwwirusowe. Następnie obserwuje się reakcję mikroorganizmów na te substancje, np. czy dochodzi do zahamowania wzrostu bakterii czy ich zabicia. Dzięki temu badanie można ocenić skuteczność danego leku oraz określić jego dawkowanie i sposób działania.

Edukacja i nauka

Płytki Petriego są także wykorzystywane w edukacji, zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Uczniowie i studenci mają możliwość samodzielnej hodowli mikroorganizmów oraz przeprowadzania eksperymentów, co pozwala im zrozumieć podstawowe zasady biologii, mikrobiologii oraz nauk pokrewnych. Ponadto, płytki te są często wykorzystywane w badaniach naukowych, np. przy opracowywaniu nowych metod diagnostycznych czy terapeutycznych. W Polsce płytki Petriego (producent taki jak Noex zapewnia towar najwyższej jakości) są powszechnie stosowane zarówno w laboratoriach naukowych, jak i diagnostycznych.

Współcześnie płytki Petriego są niezbędnym narzędziem w laboratoriach biologicznych na całym świecie. Ich wszechstronne zastosowanie sprawia, że są one nieocenione w badaniach naukowych, diagnostyce oraz edukacji.